Aa
A
A
Close
Avatar_universal
ano ang tanang gamot
may alipunga ako tapos nailusong ko sa baha ng gabi pagka gising ko ng umaga sobrang kati pinahiran ko ng kalamansi at nilagyan ko ng antibiotic pakatapos namaga at nagtutubig na
Cancel
0 Answers
Page 1 of 1
Your Answer
Avatar_universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
ano ang tanang gamot
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Complementary Medicine Community Resources
RSS Expert Activity
233488_tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488_tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543_tn?1443740527
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
Jan 27 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Alternative Medicine Answerers
Avatar_universal
Blank
Arlington, VA
1236893_tn?1408490528
Blank