7287074 tn?1389853809
Hep B
Tanong ko lang po at humihingi po ako ng tulong, ano po ibig sabihin ng Hep B profile result na ito:

                       Patient result       Cut off value                                     Remarks
Anti-HBs          0.276                   0.105                  Reactive
HbeAG            0.008                    0.105                 Non reactive
Anti-Hbe          0.026                    0.816                 Reactive
Anti-HBcG       0.014                    0.434                 Reactive
Anti-HBc M     0.181                     105                   Reactive
Anti HAV G     0.019                      0.846               Reactive
Anti HAV M     0.016                      0.105               Non Reactive          A-HBe, AHBc lgG, A-HAV lgG
                                                                                                       ABSORVANCE IS COV reactive,
                                                                                                        COV non reactive        
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
1161842 tn?1390188341
Positive ung anti hbs mo siguro may hepatitis b vaccine ka ba? or may past exposure ka sa hepatitis b?. Wla kang hepatitis b sa lab test mo positive ung anti hbs mo meaning protected ka swerte ka diba don't worry healthy ka. May test ka pa dito sa Hepatitis A wla ka rin un negative ka.
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Hepatitis B - Philippines Community Resources