Avatar universal
hepa b ko
GOOD DAY!!! sa inyong lahat,,,,
paki explain nmn poh sken kung ano ung lagay ng sakit ko kung malala na poh ba ang hepa b ko?

ito poh ung result ng profile ko..
                                      CUT-OFF VALUES    PATIENT VALUES
HbsAg w/titer -ECLIA Method       1.O                       3,229              REAC .
Anti Hbs -ECLIA Method              10.0                      2.0                  NON
HbeAg -ECLIA Method                      1.0                     0.125            NON
Anti Hbe (reverse)   ECLIA Method    1.0                     0.004            REAC
Anti Hbc IgM -ECLIA Method             1.0                       0.050          NON
Anti Hbc IgM (reverse)                       0.739                   0.411          REAC

reply poh kayo,,, maraming salamat poh  god  bless sa ating lahat sana gumaling na tayo sa sakit na ito..
Cancel
0 Answers
Page 1 of 1
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Doctor Ratings & Reviews
Comprehensive info on 720K doctors.
Complete reviews, ratings & more.
Hepatitis B - Philippines Community Resources