Hepatitis B - Philippines Community
hepa b profile result
About This Community:

Welcome to the Hepatitis B - Philippines community! This community is a place to ask questions about Hepatitis B, medical issues, research topics, questions about the initial period after diagnosis, treatment, information and participation in discussions about clinical research related to hepatitis.

Font Size:
A
A
A
Background:
Blank
Blank
Blank
Blank Blank

hepa b profile result

good day guys... paki-translate nman nitong result ng laboratory test ko for hepa..
              
                patients counts         cut off value          interpretation
hbsag           >3.00                      0.739                    reactive
HBeAg           0.330                     0.697                    non-reactive
anti-HBs         0.503                     0.750                    non-reactive
anti-HBe         0.390                     1,287                     reactive
anti-HBc         0.325                      1.452                    reactive
anti-Igm          0.341                      0.441                   non-reactive

Anu kaya magandang gawen pag carrier kana ng hepa?! paalis na sana ako for abroad eh...mawala pa kaya tong sakit kung to?!, give me some advice naman po! :'(    THANKS
6 Comments Post a Comment
Blank
Avatar f tn
Chronic hepatitis b, magpa hbvdna ka para malaman kung gaano kadami virus load, saka sgpt
Blank
Avatar m tn
yun ba yung pag papa-ultrasound sa liver?! thanks po
Blank
Avatar f tn
Iba un, sa dugo po un hbvdna
Blank
Avatar m tn
ok po thanks... yung sgpt nman po, para san nman po yun?!
Blank
4900949 tn?1361384160
SGPT o ALT ang ginagamit para malaman kung may active na damage na nagyyre s atay mo. Pag mataas to, ibig sabihin may damage na nangyyre s atay. Malaki posibilidad na normal yang ALT mo dahil hbeag negative ka at may anti-hbe ka na panlaban sa hbeag. Pag hbeag negative ka ibig sabihin di aktibong nagpaparami ang virus sa iyong katawan kaya minimal ang damage o epekto nito sa atay. Pero maganda pa rin makumpirma mo nga na normal ang SGPT mo dahil may mga taong kahit hbeag negative eh mataas ang ALT. Maaring sanhi nito ay pag inom ng alak o ibang mutation ng hep b virus sa iyong katawan
Blank
Avatar m tn
mag kano po kaya pa test ng SGPT, at ano po ba ang normal dapat ng SGPT? so, may posibility pa po ba na mag non-reactive yung hbsag ko?
THanks po!
Blank
Post a Comment
To
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B - Philippines Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1463449675
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank