Aa
A
A
Close
Avatar_universal
mawawala pa kaya ang hepa b ko?
ano kaya ang pinakamagandang gawin para tuluyang macure natin ang sakit nating hepa b..ano pinakamabisang gamot..help naman po..salamat!!!
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
4853518_tn?1360053723
luyang dilaw gawin  mong  tea tapus  pRay ka  ky allaah., pag muslim ka.
Comment
Cancel
4853518_tn?1360053723
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar_universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
mawawala pa kaya ang hepa b ko?
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B - Philippines Community Resources
RSS Expert Activity
233488_tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488_tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543_tn?1443740527
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
Jan 27 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers
Avatar_universal
Blank
Philippines
8893901_tn?1404699423
Blank
lipa city, Philippines
14995430_tn?1437899393
Blank
Philippines
Avatar_universal
Blank
Avatar_universal
Blank
batangas, Philippines
6170891_tn?1412852379
Blank
Laguna, Philippines