Aa
A
A
Close
Avatar_universal
mawawala pa kaya ang hepa b ko?
ano kaya ang pinakamagandang gawin para tuluyang macure natin ang sakit nating hepa b..ano pinakamabisang gamot..help naman po..salamat!!!
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
4853518_tn?1360053723
luyang dilaw gawin  mong  tea tapus  pRay ka  ky allaah., pag muslim ka.
Comment
Cancel
4853518_tn?1360053723
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar_universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
mawawala pa kaya ang hepa b ko?
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B - Philippines Community Resources