Aa
A
A
Close
Avatar universal
mawawala pa kaya ang hepa b ko?
ano kaya ang pinakamagandang gawin para tuluyang macure natin ang sakit nating hepa b..ano pinakamabisang gamot..help naman po..salamat!!!
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
4853518 tn?1360053723
luyang dilaw gawin  mong  tea tapus  pRay ka  ky allaah., pag muslim ka.
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B - Philippines Community Resources