Aa
A
A
Close
Avatar_universal
Hi every one
Ai salamat sa dios.Nakahinga din. Ang mahirap po sa akin ISA din me nurse, license pactical nursing ako. Ang problema ko hnd ako makapasok ng work sa hospital kc nga may hepa b ako.cmula palang Nung nag aral ako ng pagiging nurse alam ko na may hepa b ako, nag aral ako ng nurse para ma2lungan ko sarili ko, kaso wala pa me work para magastusan ko sarili ko sa gamot,
Cancel
0 Answers
Page 1 of 1
Your Answer
Avatar_universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Hi every one
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488_tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488_tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543_tn?1443740527
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
Jan 27 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers
Avatar_universal
Blank
Australia
Avatar_universal
Blank
Italy
Avatar_universal
Blank
India
Avatar_universal
Blank
Poland
Avatar_universal
Blank
paris, France
Avatar_universal
Blank