Avatar universal
hepa b
may possibility b na ndi mabuntis ang babae kapag may hepa b ang lalaki?
Cancel
3 Answers
Page 1 of 1
1161842 tn?1390188341
wla naman problema kahit may hepa b ung asawa u di naman dahilan un para di magkaanak.
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Avatar universal
ilang years ka po nagkarrun ng hepa b??
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Avatar universal
OO naman wala kaugnayan ang Hepa sa pagiging baog ng isang lalaki
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources