Avatar_universal
hepa b
may possibility b na ndi mabuntis ang babae kapag may hepa b ang lalaki?
Cancel
5 Answers
Page 1 of 1
1161842_tn?1390188341
wla naman problema kahit may hepa b ung asawa u di naman dahilan un para di magkaanak.
Comment
Cancel
1161842_tn?1390188341
Comment
Comment
Submit Comment
Avatar_universal
ilang years ka po nagkarrun ng hepa b??
Comment
Cancel
Avatar_universal
Comment
Comment
Submit Comment
Avatar_universal
OO naman wala kaugnayan ang Hepa sa pagiging baog ng isang lalaki
Comment
Cancel
Avatar_universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar_universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
hepa b
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources