Aa
A
A
Close
Avatar universal
hepa ba cured?
guys i just wanna know kung may gamot pa ba sa hepa b, becuase im hepa b positive. naninilaw na kc mata ko hindi ako makaharap sa tao lalo na pag iniinterview ako sa inaaplayan ko naiiyak ako pag nakikita ko mga mata ko na naninilaw. anu ba pwde kong gawin para mawala paninilaw ng mata ko.
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
punta ka sa doc. pa check up ka...
may gamot para sa hepa b.
wag kang mag -alala...
but first thing pray to God alwas...
make it 3 times a day..
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1463449675
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers