Blank
Avatar universal
hepb
Gud day po.nalaman ko po na hep b positive ako kc nag apply para abroad.since reactive d na ako nakapasa .sa ngayon nakatrbho ako sa isang private company.dati walang medical pero nagbago na .ang problema ko po kc ma dedetech talaga na reactive  sa hep b. Tatangalin kaya ako sa trbaho? Single parent kc ako kay kelangan may trbho talaga.
Cancel
1 Answers
1 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
Naku po
Comment
Cancel
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1443740527
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers
Avatar m tn
Blank
stef2011
Italy
Avatar m tn
Blank
sorte
Poland
Avatar m tn
Blank
Aduiski
Other
Avatar m tn
Blank
StephenCastlecrag
Australia
Avatar m tn
Blank
mike9111
MI
Avatar f tn
Blank
Royal36