Aa
A
A
Close
4618764 tn?1358433758
.hi, hello.
-ang sampa-sampalokan ba e gamot talaga sa hepa? meron kasi d2 samen nun e. salamat sa sa2got,.
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
4618764 tn?1358433758
..ang sama pala ng lasa ng sampa-sampalukan. .grabe napakapait.. d q n nainom..
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources