Aa
A
A
Close
4618764 tn?1358433758
.hi, hello.
-ang sampa-sampalokan ba e gamot talaga sa hepa? meron kasi d2 samen nun e. salamat sa sa2got,.
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
4618764 tn?1358433758
..ang sama pala ng lasa ng sampa-sampalukan. .grabe napakapait.. d q n nainom..
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Doctor Ratings & Reviews
Comprehensive info on 720K doctors.
Complete reviews, ratings & more.
Hepatitis B Community Resources