Aa
A
A
Close
1235957 tn?1270265122
magkano ba ang hepa b panel test dito sa pilipinas?
please give me an idea.... thanks
Cancel
3 Answers
Page 1 of 1
1161842 tn?1390188341
Kung yung hepatitis profile ang tinutukoy mo nasa around P1,000 plus o P2,000 na siya siguro kasi nung nagpaprofile ako ng 2 beses nun eh nasa P800-P1,500.
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
1235957 tn?1270265122
thank you....gav..... reactive ka rin?
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
1161842 tn?1390188341
Sad to say yes reactive din ako last 2005 ko pa nalaman.  Nagstop na rin akong maghope na gumaling pa dahil chronic stage na yung sa akin.  Healthy carrier naman daw ako non-infectious siya.  
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1463449675
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers