Aa
A
A
Close
Avatar_universal
need advice
Anung gamot or suplement ang e take pag my hepa b?, i was diagnose last 2002 when i donated blood and until now hindi na ako nagpa check, wala naman ako nararamdamang
Symtoms wala namang nag bago sa katawan ko. Takot ako sa karayum kaya hindi na ako nagpa check. Can you you advise anung gawin? Please reffer me to a doctor na pwd kung puntahan dito sa cebu.  
Cancel
0 Answers
Page 1 of 1
Your Answer
Avatar_universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
need advice
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488_tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488_tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
May 21 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543_tn?1443740527
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers
Avatar_m_tn
Blank
stef2011
Italy
Avatar_m_tn
Blank
StephenCastlecrag
Australia
Avatar_m_tn
Blank
sorte
Poland
Avatar_m_tn
Blank
Jatashankar
India
Avatar_m_tn
Blank
needadvicewithhep
Avatar_f_tn
Blank
Royal36