Hepatitis B Community
please help my friends hepa profile
About This Community:

This forum is an un-mediated, patient-to-patient forum for questions and support regarding Hepatitis B. Topics in this forum include but are not limited to, Causes, Diagnosis, Family and Relationships, Living With Hepatitis B, Research Updates, Treatment, Success Stories, Support, Symptoms.

Font Size:
A
A
A
Background:
Blank
Blank
Blank
Blank Blank

please help my friends hepa profile

hbsag reactive
hbsab non reactive
hbeag non reactive
hbeab reactive
hbcab reactive
anti-hav non reactive

patulong naman po kung anong ibig sabihin nito?
3184673_tn?1347158495
hbsag reaktibo nangangahulugang ang pagsubok para sa pagkakaroon ng hepatitis B virus ay dumating bumalik positibo para sa virus. Ito ay maaaring maging matalas o talamak

hbsab hindi reaktibo ay nangangahulugan na hindi mo pa na-clear ang hepatitis B o nagkaroon ng isang matagumpay na bakuna laban dito. Nangangahulugan ito na maaari mong pa rin nakakahawa sa iba at wala kang kaligtasan.

hbeag hindi mga reaktibo-hbeag pagsusulit para sa isang protina na natagpuan kapag mayroon kang isang aktibong impeksyon HBV.

Ang hbeab ang reaktibo ay isang magandang bagay. Dahil ito ay nagpapakita ng reaktibo ito ay nangangahulugan na ang mga aktibong yugto ng isang matinding impeksiyon ay halos higit sa at ang iyong panganib ng pagpapadala ng virus ay nabawasan

hbcab reaktibo nangangahulugan na ang mga antibody na karaniwang nagpapakita ng tungkol sa isang buwan pagkatapos ng isang aktibong impeksyon ay natagpuan. Kailangan mong ito para sa buhay kahit na mayroon ka lamang ng matinding HBV.

anti-hav hindi reaktibo lamang ay nangangahulugan na hindi mo pa nailantad sa hepatitis A.

Umaasa ako na ito Sagot iyong katanungan. At Umaasa ako na ito sabihin na rin ...
Blank
Post a Comment
To
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
748543_tn?1371753642
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
Jan 27 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGDBlank
469720_tn?1388149949
Blank
Abdominal Aortic Aneurysm-treatable... Blank
Oct 04 by Lee Kirksey, MDBlank
242532_tn?1269553979
Blank
The 3 Essentials to Ending Emotiona...
Sep 18 by Roger Gould, M.D.Blank
Top Hepatitis Answerers
Avatar_m_tn
Blank
stef2011
Italy
9624973_tn?1413019730
Blank
melcul
United Kingdom
7951432_tn?1424719262
Blank
flyinsky
paris, France
Avatar_m_tn
Blank
StephenCastlecrag
Australia
Avatar_m_tn
Blank
SafiSifa
Izmir, Turkey
Avatar_f_tn
Blank
pong58