Aa
A
A
Close
Avatar universal
please help my friends hepa profile
hbsag reactive
hbsab non reactive
hbeag non reactive
hbeab reactive
hbcab reactive
anti-hav non reactive

patulong naman po kung anong ibig sabihin nito?
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
3184673 tn?1347158495
hbsag reaktibo nangangahulugang ang pagsubok para sa pagkakaroon ng hepatitis B virus ay dumating bumalik positibo para sa virus. Ito ay maaaring maging matalas o talamak

hbsab hindi reaktibo ay nangangahulugan na hindi mo pa na-clear ang hepatitis B o nagkaroon ng isang matagumpay na bakuna laban dito. Nangangahulugan ito na maaari mong pa rin nakakahawa sa iba at wala kang kaligtasan.

hbeag hindi mga reaktibo-hbeag pagsusulit para sa isang protina na natagpuan kapag mayroon kang isang aktibong impeksyon HBV.

Ang hbeab ang reaktibo ay isang magandang bagay. Dahil ito ay nagpapakita ng reaktibo ito ay nangangahulugan na ang mga aktibong yugto ng isang matinding impeksiyon ay halos higit sa at ang iyong panganib ng pagpapadala ng virus ay nabawasan

hbcab reaktibo nangangahulugan na ang mga antibody na karaniwang nagpapakita ng tungkol sa isang buwan pagkatapos ng isang aktibong impeksyon ay natagpuan. Kailangan mong ito para sa buhay kahit na mayroon ka lamang ng matinding HBV.

anti-hav hindi reaktibo lamang ay nangangahulugan na hindi mo pa nailantad sa hepatitis A.

Umaasa ako na ito Sagot iyong katanungan. At Umaasa ako na ito sabihin na rin ...
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1463449675
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers
Avatar m tn
Blank
stef2011
Italy
Avatar m tn
Blank
Aduiski
Other
Avatar m tn
Blank
StephenCastlecrag
Australia
Avatar m tn
Blank
sorte
Poland
Avatar m tn
Blank
Ram1982
Bangalore, India
Avatar m tn
Blank
Jatashankar
India