Hepatitis Social Community
hellup
About This Community:

This forum is for hepatitis patients, family members, loved ones, friends or anyone with an interest in hepatitis, to have open social conversations about any topic they choose, with the exception of religion and politics. Please note that our standard “Rules for Posting in Public Areas”, which are found in our Terms of Use , also apply in this community. If you are newly diagnosed with Hepatitis or you have questions or information to share about current treatments, research studies, clinical trials, or other medical issues pertaining to Hepatitis, please post it in one of our Hepatitis Communities ( Hep A , Hep B , Hep C or Hep-autoimmune ).

Font Size:
A
A
A
Background:
Blank
Blank
Blank
Blank Blank

hellup

Ben een nieuweling met type 1! Kan iemand mij vertellen wat het inhoud dat je lever waarden 680 te hoog zijn!!
Moet het gaan verwerken nou het besef dat ik na 38 jaar toch aan het gas moet!!
Mier
Related Discussions
Avatar f tn
Wanneer uw leverenzymen verhoogd zijn in uw bloed betekent dit dat levercellen sterven, zei een andere manier, je lever wordt beschadigd. Als je niet al het zien van een lever specialist, dient u een en krijgt een professioneel advies over de behandeling. Hepatitis C kan nu worden genezen en hoewel de behandeling kan onaangenaam zijn, kunt u uw lever op te slaan.
Blank
Post a Comment
To
Recent Activity
17898896 tn?1461338516
Blank
Canady74 Confused Comment
Apr 29
675718 tn?1449992146
Blank
drifter0213 commented on advanced niTD
Apr 28
4730868 tn?1362623278
Blank
Theobaldm1989 commented on advanced niTD
Apr 28
Blank
Weight Tracker
Track your weight over time
Start Tracking Now
Top Hepatitis Answerers
1815939 tn?1377995399
Blank
317787 tn?1460223707
Blank
DC
683231 tn?1438659664
Blank
Auburn, WA
Avatar universal
Blank
446474 tn?1446351282
Blank
San Francisco, CA
163305 tn?1333672171
Blank
Rural Mural, CA
Hepatitis Social Community Resources