Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Depresjon

I forrige uke sluttet jeg på Effexor. jeg tok 225 mg per dag. Nå har jeg ekle avvenningssymptomer: Gråteanfall, nervøsitet, kraftig angst, svetting, svimmelhet og kvalme. Hvor lenge kommer det til å vare? Jeg byttet ut Effexor med 200 mg Zoloft.
2 Responses
Avatar universal
Dette kan vare i noen uker, men om du går tilbake til en liten dose med effexor og deretter trapper ned gradvis etter 2-3 uker kan det være lettere. Først en liten dose, så annenhver dag, hver tredje dag og så tilslutt kutter du. Det kan være lettere.

Petter
Avatar universal
Ok, får vel prøve det. Takk for svar. KristineN hold meg oppdatert på hvordan det går for deg og hva som fungerer?
You must join this user group in order to participate in this discussion.

You are reading content posted in the Angst og depresjon Group

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Chlamydia, an STI, often has no symptoms, but must be treated.
For people with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), the COVID-19 pandemic can be particularly challenging.
A list of national and international resources and hotlines to help connect you to needed health and medical services.
Here’s how your baby’s growing in your body each week.
These common ADD/ADHD myths could already be hurting your child
This article will tell you more about strength training at home, giving you some options that require little to no equipment.