Aa
A
A
A
Close
Angst og depresjon Community
6 Members
Avatar universal

Effexor

Jobber med å trappe ned på effexor nå, og har vært uten i 6 dager. Følelsene svinger sånn - mer om kvelden, kvalmen har blitt borte men jeg har fortsatt store humørsvigninger. De er anderledes enn depresjonsfølelsen - det er som om jeg plutserlig bare er SYKT SINT eller begynner å gråte og kan ikke stoppe..
Har noen lignende erfaringer?
1 Responses
Avatar universal
Ser at KristineN har samme type erfaringer. Dette kan vare i noen uker, men om du går tilbake til en liten dose med effexor og deretter trapper ned gradvis etter 2-3 uker kan det være lettere. Først en liten dose, så annenhver dag, hver tredje dag og så tilslutt kutter du. Det kan være lettere.

Petter
You must join this user group in order to participate in this discussion.
Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
For people with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), the COVID-19 pandemic can be particularly challenging.
A list of national and international resources and hotlines to help connect you to needed health and medical services.
Here’s how your baby’s growing in your body each week.
These common ADD/ADHD myths could already be hurting your child
This article will tell you more about strength training at home, giving you some options that require little to no equipment.
In You Can Prevent a Stroke, Dr. Joshua Yamamoto and Dr. Kristin Thomas help us understand what we can do to prevent a stroke.