Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

HELP!

Hello po, hindi ko po talaga alam kung kelan ko na kuha hepa B ko..ano po ba yung 6 months na sinasabi nila, yung maging chronic or acute ka???Is it 6 months after infection or 6 months after mo mag pa consult sa doctor??d ko pa kasi alam when pa ako may hepaB..i need to go abroad po sana :'(HELP.. Yung SGPT ko po ay 60.20 sa blood chem ko nakita. ano po ba yan?
4 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Sa maraming kaso ng acute infection, gumagaling sya after 6 months kahit walang gamot na inumin, pero meron din umaabot ng taon pero madalang yun, kalimitan kapag umabot na ng taon most probably chronic carrier ka na. Kaya sinasabi ng doctor magpatest ka uli after 6 months after your first test, Meron din namang test para malaman agad kung acute ka o chronic carrier. konsulta ka sa gastro.
Helpful - 0
Avatar universal
Hello po, hmm pag magaling na ba ang atay mo ibig ba sabihin wala ka ng hepa B???pano po malalaman kung acute hepa b ka???wla po ba itong mga symtomas or ano???pag chronic carrier ka sira na ba ang atay mo?ano po ba ibi sabihin ng SGPT ko ay 60.20??thanks sa reply.God bless and good day.
Helpful - 0
Avatar universal
Pag magaling na ba ang atay ibig sabihin wala ka ng hepa B?
Hindi mo malalaman sa pkirandam lang, kung magaling na o may damage ang atay mo, ang mga sintomas ay nararamdaman lang kpag malala na ito at maaaring di na kayang gamutin, ang totoo , maraming may hepa B ang walang nararamdang sakit sa atay o sintomas.

Paano malalaman kung acute hepa b ka?
Anti HBc Igm, kpag nag positive result mo sa blood test na ito, acute infection.

Pag chronic carrier ka sira na ba ang atay mo?
Hindi, pero unti unti nasisira ito, ang kagandahan lang nagreregenerate ang ating atay. Kaya nga kpag chronic carrier, dapat may regular monitoring, sa ganun kung magkaroon  ng liver damage o fibrosis,magamot ito at di na tumuloy sa liver cirrhosis at mabawasan ang risk ng liver cancer.

Ano po ba ibig sabihin ng SGPT ko ay 60,20
Ang alam ko medyo mataas ang value na yan, maraming namang dahilan ang pagtaas nito, pwedeng  sobrang alcohol, iniinom na gamot, gallstone, hepatitis, fatty liver etc. You need further test like ultrasound,fibroscan, hepa B Profile. Better consult hepatologist for correct diagnose and for you to have a baseline of your results.
Helpful - 0
Avatar universal
hello again,permanent po ba ang pag yellow ng mata pag chronic hepaB ?
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?