Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Hepatitis B

Good day, my hepa b po ako nalaman ko lng ng nag medical na ako kasi pupunta ako sa dubai for work. Sobrang depresse po ako. Kasi di ko alam san ng galing ito. Nag alala rin ako baka mahawaan yung partner ko. Nakakahawa po ba yung hepa b Sa sexual intercourse? Anu po ba yung gamot nito? Di na ako makatulog kasi iniisip ko ito. Lahat ng plano ko di kuna magawa. Aalis na sana ako punta dubai kaso ito yung lumabas sa result ko hepa b. Nag hihinayang ako sa opportunity sa labas. My gamot po ba ito? Salamat po.
1 Responses
Avatar universal
hi, i feel your emotions, same as mine before im about to leave PH bound for UAE way back 2013. It found out that I am carrier of HBV. Totally depress. With your case, im not sure if you are healthy carrier or not kasi wala ka naman nasabi na results about HbEag mo dun kasi malalaman if nakakahawa ka. My Hepa B kasi na hindi nakakahawa pero kang Hepa B. Merong Hepa B na hindi na nakakahawa. Nakukuha ang Hepa B. Through blood transfusion if nagpasalin ka a ng dugo dati, sexual intercourse, at birth. And may gamot po dyan sa Hepa B. At isa na ako nagtetake ng all natural medications and so far great results ung sa akin kasi bumaba ung HBeAg ko ung replicating virus na nagpapadami pa ng Hepa B virus ko.  My complete profile ka na dyan sa Hepa B mo pra malaman pa if ano pang aberya dyan sa dugo mo?
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
The first signs of HIV may feel like the flu, with aches and a fever.
Frequency of HIV testing depends on your risk.
Post-exposure prophylaxis (PEP) may help prevent HIV infection.
Millions of people are diagnosed with STDs in the U.S. each year.
STDs can't be transmitted by casual contact, like hugging or touching.
Syphilis is an STD that is transmitted by oral, genital and anal sex.