Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Just want to ask po kung pwede ba akong mahawa sa hepa b?

Kasi po yung bf ko nag reactive po sya sa hepa b, ..naworry ako kung baka mahawaan ako,  for medical na ako next week for abroad, ..need your advice paano kung meron ako? Pwede ba yun? How many times na kami nagtatalik
2 Responses
Avatar universal
Since your bf have hepa B. Hindi naman lahat eh mahahawaan kasi pedeng healthy carrier siya, ibig sabihin po meron syang Hepa B pero non infectious siya, pero if infectious pede ka mahawaan pero if ung pananga mo is malakas hindi ka mahahawaan. Pero u need to undergo hepa b screening sa mga diagnostic mura lang naman un para sure ka na wala ka talaga para at early stage pa lang malaman mo na meron ka at ng mag start ka ng medication.
Avatar universal
Kung walangbjang vaccine nun bata ka pa, mhahawa ka kung unptotected sex , paexam mo dug mo kung reactive kung hindibpavaccine ka
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
The first signs of HIV may feel like the flu, with aches and a fever.
Frequency of HIV testing depends on your risk.
Post-exposure prophylaxis (PEP) may help prevent HIV infection.
Millions of people are diagnosed with STDs in the U.S. each year.
STDs can't be transmitted by casual contact, like hugging or touching.
Syphilis is an STD that is transmitted by oral, genital and anal sex.