Avatar universal

hipa b"

mag to two years na po hipa b ko!.. ahmm ask lang po kung anu ang mga bawal sa may hipa b?.. comment naman po plzz!.
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
4900949 tn?1361384160
bawal ho ang alak, masyadong matabang (fatty) pagkain at mataas ang sugar sa pagkakaalam ko bawal din
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Looking for a Doctor?
Shop for health care like an expert. Find the best doctors based on reviews from patients like you.
Hepatitis B - Philippines Community Resources