Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

my babay positive in hepa b

na find out ko pa na my Hepa b ako at 5 years na pla. grBe parang bnagsakan ako ng lupa at langit ng nlaman ko un.. then pnacheck ko po ung bunso at ang resulta positive dn sya sa hepa b.. 1year plang baby ko. sobrang nanlanta ako at umiyak.. bakit kylangan pati baby ko mag suffer sa sakit na yan.. ung sa akin tanggap ko na. wla na akunv mgagawa dun. pero umiinom ako ng gamot. entacavir at livolin.. pero sa baby ko wlang gamot para sa kanya.. awang awa ako sa knya. ksi wla syang kmalay malay na my sakit pla sya.. npapaluha nlang ako sa tuwing nakikita ko syang naglalaro at tumatawa.. wla syang kmalay malay.. sana ako nlang ndi na sya ndamay
1 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
gud pm,hindi mo b pina vaccine ang baby mo pagkapanganak?hindi mo b cnabi s ob mo n  pasitive k s hepa b?
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?