Aa
A
A
Close
Avatar universal
how to boost you immune system?
anu pong vitamins or gamot para lumakas ang immune system
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
vitamin D but only in the range 50-60ng/ml other values do not help or lower immune

selenium between 130-150 other values lower immune system

melatonin, vit C, vit E

good only from food or vitamin D from sun, if you use pills they are probably useless

D bitamina ngunit lamang sa hanay 50-60ng/ml ibang mga halaga ay hindi tulong o mas mababa immune

siliniyum sa pagitan ng 130-150 ibang mga halaga ng mas mababa immune system

melatonin, vit C, vit E

mabuting lamang mula sa mga pagkain o bitamina D mula sa LI, kung gumamit ka tabletas ang mga ito ay marahil walang kaukulan
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Hepatitis B Community Resources