All Journal Entries Journals
Previous | Next

tryckare

Feb 02, 2010 - 3 comments
Tags:

Whiplash

,

DISKBRÅCKM460 M511 S13.4

Comments
Post a Comment
Avatar universal
by arnejohan, Feb 02, 2010
pain arm numb fingers headpain neckpain

Avatar universal
by arnejohan, Feb 02, 2010
arm numb awake  ont i huvudet sticker vänster arm


Avatar universal
by arnejohan, Feb 02, 2010
erbjuden kniven l3-l4 c5-c6 värker  huvudvärk c1-bakhuvud slagen frånhöger sida svimmade 9 år sedan

Post a Comment