Aa
A
A
Close
Avatar universal
hbsag test
ask ko lang po.. kasi ung test na HBsAg screening -reactive or non- reactive lang ung results.
sa pagbabasa ko po ng forum.. my certain amount ng virus ung mga HBsAg test ng iba ..ano pong tawag dun para
yun ang ipatest ko..at magkano naman po un?
Cancel
2 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
ang alam ko once n nag negative na wala n yun i mean clear out n yung virus.
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Avatar universal
HBsAg  reactive means positive ka for hepa b.
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1463449675
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank
Top Hepatitis Answerers