Aa
A
A
Close
Avatar universal
panu gumaling sa hepa b
anu-ano ang mga dapat gawin at inumin para malabanan ang sakit na ito?
Cancel
2 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
use english, to use this language there is a philippino different community on medhelp, not here
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Avatar universal
hi, wat is the medicine 4
hepatities b?
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Comment
Post Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Do you know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Answer
Post Answer
A
A
Hepatitis B Community Resources