Aa
A
A
Close
Avatar universal
panu gumaling sa hepa b
anu-ano ang mga dapat gawin at inumin para malabanan ang sakit na ito?
Cancel
2 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
use english, to use this language there is a philippino different community on medhelp, not here
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Avatar universal
hi, wat is the medicine 4
hepatities b?
Comment
Cancel
Comment
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B Community Resources